แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมโครงการบูรณาการร่วมของ 8 องค์กรอิสระ และหน่วยงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐ เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การดำเนินคดีทุจริต

18 มีนาคม 2016 / ดูแล้ว 148 ครั้ง


           เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 13.00น. สำนักงาน ป.ป.ท. นำโดย นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมการแถลงข่าว “โครงการบูรณาการร่วมของ 8 องค์กรอิสระ และหน่วยงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐ เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การดำเนินคดีทุจริต”  ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ ซึ่งการจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวม และบูรณาการข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับคดีคอร์รัปชัน และความคืบหน้าการดำนินคดีคอร์รัปชันที่อยู่ในความสนใจของประชาชน แล้วสามารถเชื่อมโยงลักษณะ การกระทำความผิดในการทุจริตได้ทั้งที่เกิดจากนักการเมือง นักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่รัฐ นำข้อมูลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ อันจะเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนถึงการดำเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาต (คสช.) และรัฐบาลไทย

            นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆ และมีเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

                      

   

    

    

    

    

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : อาสิน สมพงษ์วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ