แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

ศอตช. จัดแถลงผลการตรวจสอบ กรณีอุทยานราชภักดิ์

23 มีนาคม 2016 / ดูแล้ว 121 ครั้ง


            วันนี้ (23 มีนาคม 2559) เวลาประมาณ 16.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายยงยุทธ มะลิทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ร่วมกันแถลงผลการตรวจสอบ กรณีอุทยานราชภักดิ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยในการตรวจสอบ ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร พยานหลักฐาน และสอบคำให้การพยานที่เกี่ยวข้อง ตามประเด็นต่าง ๆ ที่ได้มีการร้องเรียน เช่น ประเด็นค่าหัวคิวการดำเนินโครงการ ประเด็นราคากลาง  การจัดซื้อจัดจ้าง และประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณหรือการใช้จ่ายเงินบริจาค ซึ่งผลการตรวจสอบ สรุปไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะได้ติดตามตรวจสอบรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายเมื่อสิ้นสุดโครงการอีกครั้งหนึ่ง

                         

               

               

               

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : อาสิน สมพงษ์วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ