แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลความรู้ "รู้ทัน กันโกง" โดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

28 มีนาคม 2016 / ดูแล้ว 192 ครั้ง


ข้อมูลความรู้ "รู้ทัน กันโกง" โดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

1. เรื่อง "หยุดทุจริต หยุดทำลายชาติ" ตอน ทุจริต ทำลายชาติ

 

2. เรื่อง "หยุดทุจริต หยุดทำลายชาติ"ตอน หยุดทุจริต หยุดทำลายชาติ

 

3. เรื่อง "ผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยเงียบ ทำลายชาติ"

 วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ