แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

PACC Commission

ประธานกรรมการ ป.ป.ท.
Mr. Kitti Limchaikid
Position: ประธานกรรมการ ป.ป.ท.

กรรมการ ป.ป.ท.
Mr. Jeerarat Noppawong Na Ayudhaya
Position: กรรมการ ป.ป.ท.

กรรมการ ป.ป.ท.
Pol.Gen. Jarumporn Suramanee
Position: กรรมการ ป.ป.ท.

กรรมการ ป.ป.ท.
Gen. Chairat Cheerapun
Position: กรรมการ ป.ป.ท.

กรรมการ ป.ป.ท.
Mr. Pinyo Thongchai
Position: กรรมการ ป.ป.ท.

กรรมการ ป.ป.ท.
Mr. Anusit Kunakorn
Position: กรรมการ ป.ป.ท.

กรรมการ ป.ป.ท.
Mr. Sansern Poncheak
Position: กรรมการ ป.ป.ท.Video

Information