แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

Contact Us


สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 14 ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 02-502-6670-80 ต่อ 1503

โทรสาร : 02-502-6506


สำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 4 อาคารปริ๊นซ์ ออฟฟิตเพล็กค์ เลขที่ 4/33 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร. 043239092-3 โทรสาร. 043239094

Video

Information


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in C:\xampp\htdocs\pacc.go.th\application\front\contact\index.php on line 85