แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

PACC Directors

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
Dr. Chadchai Yodudom
Position: รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
Lt.Col. Korntip Dowrod
Position: รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ
Mr. Puttipong Lerdsathit
Position: ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Mrs. Chaweewan Ninwong
Position: ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Mr. Jirawat Supap
Position: ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองและป้องกัน
Mrs. Rommanee Klanbida
Position: ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองและป้องกัน

ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1
Mr. Nopadol Pedsawang
Position: ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1

ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2
Pol.Lt.Col. Siripong Sritula
Position: ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2

ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3
Mrs. Saysawart Radtananukun
Position: ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3

ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4
Mr. Bhumivisan Kasemsuk
Position: ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4

ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5
Mr. Kriengkrai Sebsampan
Position: ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1
Pol.Lt.Col. Somsak Vawpanit
Position: ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 2
Pol.Lt.Col. Terdsak Putsorn
Position: ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 2

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 3
Mr. Pisit sakarnjanachai
Position: ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 3

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5
Mr. Krit Krasaewate
Position: ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6
Pol.Col. Kasidit Permpoonwiwat
Position: ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 7
Mr. Attaporn Jornjamrut
Position: ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 7

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 8
Mr. Apinan Navikanan
Position: ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 8

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 9
Pol.Lt.Col. Samart Chainarong
Position: ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 9

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย
Ms. Chiya Sirirak
Position: ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Mrs. Pannicha Tilasai
Position: ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในVideo

Information