แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

Statistics Scrutiny


สถิติการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงาน ป.ป.ท.

ประจำเดือน

เรื่องที่รับไว้ตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน เรื่อง

กลุ่มประเภทฐานความผิดสูงสุด 5 อันดับแรก

ลำดับที่ ประเภทฐานความผิด จำนวน
1 ใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 274
2 ทุจริตโครงการของรัฐ 176
3 ทุจริตลักษณะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 51
4 ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง 45
5 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร 26
หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก

ลำดับที่ หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน จำนวน
1 องค์การคลังสินค้า 86
2 กรมการปกครอง 79
3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 48
4 องค์การบริหารส่วนตำบล 36
5 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 28

อ้างอิง : สถิติจาก "ระะบบรับเรื่องและติดตามการร้องเรียนกล่าวหา(ระยะที่2)"Video

Information