แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

แจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียนและติดตามเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ โทร. 1206

ติดตามเรื่องร้องเรียนที่เคยแจ้งไว้แล้ว โทร. 02-502-6670-80 ต่อ 1904 - 1907

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 02-502-6670-80 ต่อ 1103, 1121

ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.)

99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

แจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียนและติดตามเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ โทร. 1206


สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 14 ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 02-502-6670-80 ต่อ 1503

โทรสาร : 02-502-6506


สำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 4 อาคารปริ๊นซ์ ออฟฟิตเพล็กค์ เลขที่ 4/33 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร. 043239092-3 โทรสาร. 043239094


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 9 (สำนักงาน ปปท. เขต 9 )

ที่อยู่ 644,646 หมู่ 3 ถนนสนามบิน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เบอร์โทรศัพท์ 074 - 552027-8

โทรสาร (Fax) 074 - 552029
วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in C:\xampp\htdocs\pacc.go.th\application\front\contact\index.php on line 85