แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ท. จัดการประชุมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของ อปท.

16 มิถุนานยน 2016 / ดูแล้ว 327 ครั้ง


เมื่อวันพฤหัสที่ 16 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สำนักงาน ป.ป.ท. โดย สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 (สปท.4) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุม  ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระในการประชุม เพื่อรายงานผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการศึกษากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ