แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

รมว.ยธ.เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 5/2559

08 กรกฎาคม 2016 / ดูแล้ว 282 ครั้ง


เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคาร ราชบุรีดิเรกทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ มาตรส่วน 1 : 4000 (ONE MAP) ครั้งที่ 5/2559

       โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดรูปแบบการนำเสนอเรื่องการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ ที่เสร็จจากการพิจารณา ของคณะกรรมการ กปนร. เสนอคณะรัฐมนตรี และการขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ มาตรส่วน 1 : 4000 (ONE MAP) ด้านเทคนิคเพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

  วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ