แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ

25 มกราคม 2016 / ดูแล้ว 298 ครั้ง


สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐวีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ