แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ

28 มกราคม 2016 / ดูแล้ว 501 ครั้ง


สำนักงาน ป.ป.ท. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน ป.ป.ท.ชั้น 28 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีวีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ