แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

ป.ป.ท. เปิดเวทีระดมความเห็นยกร่างกฎหมายต่อต้านการทุจริต ณ จังหวัดสงขลา

29 ธันวาคม 2016 / ดูแล้ว 158 ครั้ง
วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ