แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ป.ป.ท. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนระดมความเห็นร่างกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต

22 ธันวาคม 2016 / ดูแล้ว 148 ครั้ง
วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ