แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

เครือข่ายภาคประชาสังคม ของสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมรณรงค์วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล

10 มกราคม 2016 / ดูแล้ว 282 ครั้ง


เครือข่ายภาคประชาสังคม ของสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมรณรงค์วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากลวีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ