แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

รองเลขาธิการคระกรรมการ ป.ป.ท. ตรวจราชการสำนักงาน ปปท. เขต 3

30 มกราคม 2016 / ดูแล้ว 165 ครั้ง


รองเลขาธิการคระกรรมการ ป.ป.ท. ตรวจราชการสำนักงาน ปปท. เขต 3วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ