แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ “Powers and Duties of the Anti-Corruption Operation Complaint center for Foreign Investors”

08 มิถุนานยน 2016 / ดูแล้ว 311 ครั้ง


เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ถนนราชเทวี กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ป.ป.ท. โดยกองการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ โดยมี นายประยงค์  ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุม และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ศอตช. กับการส่งเสริมความเชื่อมั่นในการต่อต้านการทุจริต” และการบรรยายเรื่อง“สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและความร่วมมือในการต่อต้านทุจริต” โดย นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการนำเสนอเรื่อง “ก้าวต่อไปของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตสำหรับนัลงทุนชาวต่างชาติ” โดย นายภูมิวิศาล เกษมศุข ผู้อำนวยการ กองการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ท.

         การจัดการประชุมสัมมนา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากนักลงทุนชาวต่างชาติ กรณีที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือถูกเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสภาหอการค้าต่างประเทศ เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นกับนักลงทุนต่างชาติ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ภายใต้การดำเนินการของ ศอตช. จะเข้าไปดำเนินการทันที เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศ

                   ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติดังกล่าว ตั้งอยู่ที่กองการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โดย นางสาวณพัสตร์ ศรีสมเกียรติ  นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน และมีช่องทางการติดต่อดังนี้

              1). โทรศัพท์หมายเลข 092 668 0777 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

              2). อีเมลล์ : fad.pacc@gmail.com

              3). เฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) : Anti-Corruption Operation Center

              4). ไลน์ (Line Application) : fad.pacc

  

  วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ