แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

ดร.ฉัตร์ชัย ยอดอุดม รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงาน ปปท. เขต ๖

17 มิถุนานยน 2016 / ดูแล้ว 101 ครั้ง


วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดร.ฉัตร์ชัย ยอดอุดม รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ  ณ สำนักงาน ปปท. เขต ๖ เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานในภารกิจด้านต่างๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำ อันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรของสำนักงาน ปปท. เขต ๖ เพื่อยกระดับศักภาพและการให้บริการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

  วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ