แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ท.ร่วมอวยพรให้กับเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559

20 มกราคม 2016 / ดูแล้ว 224 ครั้ง


คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมอวยพรให้กับ นายประยงค์ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 ในวัน 29 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ท.ชั้น 28 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีวีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ