แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

เจ้าหน้าที่เขต 8 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ ของ ป.ป.ท. และการดำเนินการทางวินัย ให้กับ ข้าราชการ

27 มกราคม 2017 / ดูแล้ว 254 ครั้ง


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 
นายศุภกร กาญจนถาวร 
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญ สำนักงาน ปปท เขต 8 
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่
ของ ป.ป.ท. และการดำเนินการทางวินัย 
ให้กับ ข้าราชการ สังกัด อบจ. สุราษฎร์ธานี 
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานีวีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ