แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท.เขต 8 เข้าพบยุติธรรมจังหวัด

01 กุมภาพันธ์ 2017 / ดูแล้ว 264 ครั้ง


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท.เขต 8 เข้าพบยุติธรรมจังหวัดระนอง เพื่อประสานการบูรณการงานด้านเครือข่ายภาคประชารัฐ ในการต่อต้านการทุจริตวีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ