แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

นายจิรวัฒน์ สุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมเพื่อจัดทำแนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำนวนคดีทุจริตผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงาน ป.ป.ท.

15 กุมภาพันธ์ 2017 / ดูแล้ว 319 ครั้ง
วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ