แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท.เขต 8 เข้าพบยุติธรรมจังหวัด

21 กุมภาพันธ์ 2017 / ดูแล้ว 235 ครั้ง


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท.เขต 8

เข้าพบยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประสานการบูรณการงานด้านเครือข่ายภาคประชารัฐ

ในการต่อต้านการทุจริตวีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ