แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท. เขต 8 ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นเครือข่ายภาคประชารัฐ

22 กุมภาพันธ์ 2017 / ดูแล้ว 238 ครั้ง


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท. เขต 8 ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นเครือข่ายภาคประชารัฐ ต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ