แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

ผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 บรรยายเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. ในกับกำลังพลของกองบิน 7 กองทัพอากาศ

22 กุมภาพันธ์ 2017 / ดูแล้ว 249 ครั้ง


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายศุภกร กาญจนถาวร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ สำนักงาน ปปท. เขต 8 บรรยายเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. ในกับกำลังพลของกองบิน 7 กองทัพอากาศ จำนวน 150 คน ตามยุทธศาสตร์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ด้านการสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ กองบิน 7 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีวีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ