แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

สำนักงาน ปปท. เขต 9 ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรมระดับพื้นที่

10 มกราคม 2016 / ดูแล้ว 627 ครั้ง


สำนักงาน ปปท. เขต 9 ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรมระดับพื้นที่วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ