แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

เครือข่ายภาคประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

01 มีนาคม 2017 / ดูแล้ว 277 ครั้ง


เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท. เขต 8 เข้าพบ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และ ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 - 3 เพื่อประสานหาเครือข่ายภาคประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ