แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

ผอ. ปปท. ๙ เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้

06 มีนาคม 2017 / ดูแล้ว 265 ครั้ง
วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ