แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

นางประไพพรรณ รัตนะ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกัน บรรยายให้ความรู้ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดปัตตานี

08 มีนาคม 2017 / ดูแล้ว 255 ครั้ง
วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ