แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

พ.ต.ท. สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท. เขต ๙ นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ "โฮมสเตย์" ที่ก่อสร้างรุกล้ำทะเลสาบสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

13 มีนาคม 2017 / ดูแล้ว 290 ครั้ง
วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ