แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคม

15 มีนาคม 2017 / ดูแล้ว 449 ครั้ง


สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนว 57 คนวีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ