แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

สำนักงาน ปปท. เขต 6 ได้บรรยายให้ความรู้ หัวข้อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (วินัยเกี่ยวกับพัสดุ, งานดินขุดลอกแหล่งน้ำ) ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำ

25 มกราคม 2016 / ดูแล้ว 421 ครั้ง


เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 นายณัฐรดา ศิริวัฒนกุล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (วินัยเกี่ยวกับพัสดุ , งานดินขุดลอกแหล่งน้ำ) กรณีศึกษาต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4 ,5 ,6 และ 9 จำนวนกว่า 60 ท่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการด้านแหล่งน้ำ การดำเนินการก่อให้เกิดผลประดยชน์สูงสุด ต่อสาธาณะฯ ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกวีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ