แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม "ค่ายภูมิบุตรา" ณ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

18 มกราคม 2016 / ดูแล้ว 514 ครั้ง


วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงาน ปปท. เขต 9 โดยนางประไพพรรณ  รัตนะ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม "ค่ายภูมิบุตรา" ตามโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา โดยมีนายวสันต์ ศรีอันประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดวีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ