แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

ประกาศ เรื่อง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2)

18 มกราคม 2016 / ดูแล้ว 215 ครั้ง


ประกาศ เรื่อง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2)วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ