แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

13 มกราคม 2016 / ดูแล้ว 409 ครั้ง


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ