แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ครั้งที่ 2

18 พฤษภาคม 2016 / ดูแล้ว 210 ครั้ง


ประกาศ

ราคากลางวีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ