แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

ประกาศ เรื่องประกวดราคาโครงการเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการ จำนวน 4 คันพร้อมคนขับรถ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 พฤษภาคม 2016 / ดูแล้ว 190 ครั้ง


รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
ราคากลางวีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ