แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

เอกสารประกวดราคา โครงการเเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการ จำนวน 4 คัน พร้อมคนขับรถ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

22 มิถุนานยน 2016 / ดูแล้ว 167 ครั้ง


เอกสารประกวดราคา

คุณลักษณะ

ราคากลางวีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ