แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Bidding)

11 ตุลาคม 2016 / ดูแล้ว 214 ครั้ง


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Bidding)

เอกสารวีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ