แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. รอบที่ 2 (1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย. 2558) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

30 มกราคม 2016 / ดูแล้ว 423 ครั้ง


การ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. รอบที่ 2 (1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย. 2558) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ