แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

27 มกราคม 2017 / ดูแล้ว 389 ครั้ง


ปท 0001.8/ว13วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ