แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

28 กุมภาพันธ์ 2017 / ดูแล้ว 634 ครั้ง


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560วีดีโอ

ข้อมูลน่าสนใจ